+98 21 2647 0175
+98 21 2282 7802
info@petro-tejarat.com
+98 990 099 1339
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
Imageدامنه فعالیت

دامنه فعالیت های اصلی پترو تجارت شاهین عمدتاً شامل خرید و فروش نفت و مشتقات آن ، محصولات پتروشیمی ، اجزا صنعتی به ویژه خودرو و قطعات خودرو و دام است
فعالیتهای اصلی ما بر تجارت بین المللی نفت و گاز متمرکز شده است که به شرح زیر می باشد

تأمین فرآورده های نفتی ، گاز و پتروشیمی مورد نیاز مشتریان در سراسر جهان
خرید فرآورده های نفتی و پتروشیمی مورد نیاز بازار و بخش های خصوصی
ترتیبات ترانزیت برای محصولات نفتی و پتروشیمی
© Copyright 2021 Petro Tejarat Shahin | All Rights Reserved.