+98 21 2647 0175
+98 21 2282 7802
info@petro-tejarat.com
+98 990 099 1339
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
Image
EPC پروژه های

پترو تجارت شاهین با افتخار اجرای انواع پروژه ها که شامل مراحل: مهندسی، تامین، ساخت و تأمین مالی می باشد را مدیریت می نماید. این قابلیت با دسترسی به شبکه توانمندی از مهندسین و پیمانکاران حاصل می شود

تامین

تیم خبره پترو تجارت شاهین با مشخص کردن حجم کار و قابلیت انجام پروژه ها، نسبت به طرح ریزی آنها اقدام می کند. متخصصان ما پیش بینی دقیقی از برآورد بودجه، برنامه زمانبندی و همچنین نیازهای منابع پروژه ها را ارائه می دهند. ما به منظور به حداقل رساندن تأثیرات زیست محیطی، افزایش بهره وری، بهینه سازی مدیریت، کاهش زمان اجرا و کاهش هزینه های بودجه ای، برنامه ریزی های تخصصی را انجام می دهیم

مهندسی

پترو تجارت شاهین در علوم و فناوری مهندسی تخصص دارد. ما تیم مهندسی عالی داریم که در شاخه های مختلف مهندسی فعالیت می کنند. دپارتمان علوم و فناوری ما در بخش های زیر مسئولیت دارد

مهندسی برق
مهندسی صنایع
مهندسی هوا فضا
مهندسی مکانیک
مهندسی عمران
Image
مدیریت اجرا

پترو تجارت شاهین مدیریت و اجرای پروژه را انجام می دهد. ما این عملیات را بصورت دقیق پایش می کنیم تا از معیارهای اولیه طراحی اطمینان حاصل شود. علاوه بر این، متخصصان ما نظارت بر ایمنی و مدیریت ریسک، هزینه های بودجه ای، انطباق برنامه و همچنین مدیریت منابع انسانی و پیمانکار را بر عهده دارند
تیم پترو تجارت شاهین بازرسی پروژه، نظارت بر پیشرفت کار، کنترل کیفیت، مدیریت قرارداد، گزارش های روزانه، ارزیابی پیشنهادات، اجرای پروژه، ارزیابی ریسک و همچنین ایمنی اجرا در محل پروژه را به عهده دارد

© Copyright 2021 Petro Tejarat Shahin | All Rights Reserved.