+98 21 2647 0175
+98 21 2282 7802
info@petro-tejarat.com
+98 990 099 1339
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
توسعه شهری

پتروتجارت شاهین متخصص در توسعه شهری و طراحی کاربری اراضی است. این شامل طراحی محیط زیست، توسعه زیرساخت ها، مهندسی حمل و نقل، شبکه های ارتباطی و توزیع می باشد. این توانایی نتیجه مشارکت های قابل توجه و صدور مجوزهای منطقه ای است. ما تمام مراحل توسعه از جمله امکان سنجی، برنامه ریزی، پیمانکاری، نظارت و مدیریت را انجام می دهیم
Imageبازیافت و دفع زباله

پترو تجارت شاهین با افتخار بر بزرگترین چالش های مدیریت پسماند با اداره بر زباله های تجاری، مسکونی و صنعتی غلبه کرده است. ما توانایی کار در کلیه مراحل مدیریت پسماند را داریم که عبارتند از

جمع آوری زباله
دفع زباله
بازیافت زباله
خرد کردن زباله
تأمین وسایل نقلیه و تجهیزات برای مدیریت زباله
توسعه محل های دفن زباله، ایستگاه های انتقال و امکانات بازیافت
© Copyright 2021 Petro Tejarat Shahin | All Rights Reserved.